Klik voor foto Klik voor foto
 
Klant investeert bewust in apparatuur
 
Anticiperen op gasloos wonen
Jarenlang was vervanging van defecte keukenapparatuur met afstand de voornaamste reden voor consumenten om te investeren in nieuwe apparaten. In 2017 vervangen steeds meer consumenten één of meerdere apparaten omdat de techniek van hun huidige apparaten verouderd is, zo blijkt uit Qudata-onderzoek.
 
Het onderzoek ‘Trends in Keukenapparatuur 2017’ van Qudata werd uitgevoerd onder 1.500 consumenten die bezig zijn met de aankoop van apparatuur. Het onderzoek, waarover KIM in september ook al publiceerde, toont aan dat de bestedingen in de keukenapparatuur stijgen. De branche profiteert van het einde van de economische crisis. Mensen kopen niet alleen meer op het moment dat het echt niet anders kan, dus op het moment dat een apparaat kapot is. Ze gaan ook bewust voor nieuwe snufjes, meer gemak en comfort. Nieuwe koel- en bewaartechnieken, de kokend-water-kraan en de downdraft afzuigkap zijn hier concrete voorbeelden van.

Aanleiding
Was in 2014 voor bijna de helft (48,3 procent) van de consumenten -die net nieuwe apparatuur hadden aangeschaft of dit op korte termijn van plan waren te doen- vervanging van kapotte apparaten reden voor aanschaf, in 2017 is dit aandeel gedaald naar 39,5 procent. Dat is nog een belangrijke reden, maar het verschil met andere argumenten wordt kleiner. Behalve ‘nieuwe technieken’ -inmiddels genoemd door ruim 22 procent- zijn dit onder andere ‘het vervangen van de gehele keuken’ en ‘vanwege een verhuizing’. Gezien de opleving en groei van de economie en de aantrekkende woningmarkt ligt het in de lijn der verwachting dat deze twee argumenten de komende periode verder zullen groeien.

Belangrijke trends
Gevraagd naar belangrijke trends waarop door de consument gelet wordt bij de aanschaf van nieuwe keukenapparatuur wordt energiebesparing door een ruime meerderheid genoemd. Met ruim 55 procent is deze trend -net als in 2016- de hoogst scorende. In 2016 was de energieprestatie van apparatuur voor 51 procent belangrijk in de keuze.
Met name bij het vervangen van koelkasten speelt dit een belangrijke rol. Ook van buiten de branche wordt dit benadrukt. Zo wijst energieleverancier Essent haar klanten op het volgende: “Wachten tot uw oude koelkast kapot gaat is vaak onverstandig. Het klinkt vreemd om een goed werkend apparaat te vervangen voordat het stuk is, maar moderne koelkasten zijn veel zuiniger dan oude koelkasten. Is uw koelkast ongeveer zeven jaar of ouder? Dan levert vervangen financieel bijna altijd voordeel op. Daarnaast is het ook voor het milieu nog eens beter om die koelkast weg te doen. De afgelopen tien jaar zijn koelkasten veel energiezuiniger geworden. Een oude koelkast is daarom meestal een ware energievreter.”

Gasloos koken
De consument is zich inmiddels ook bewust van een toekomst met gasloze woningen. ‘De overstap gas naar inductie zal eens moeten gebeuren, dus waarom niet nu al.’ Dat is niet verwonderlijk, gezien de ruime aandacht hiervoor in de media.
Een recent bericht van medio oktober (Bron: nos.nl): “Het overschakelen op andere energiebronnen dan aardgas in huizen, is een gigantische opgave, maar wel haalbaar. Dat zegt netbeheerder Stedin, bij de aftrap van een groot project om huizen gasloos te maken. In Utrecht Overvecht worden bijna 7.000 huizen van het gas gehaald. Het gaat om bestaande woningen die voor 2030 aardgasvrij moeten zijn. De bewoners zullen hun huizen anders moeten gaan verwarmen en elektrisch gaan koken. Op dit moment gebruiken nog miljoenen huishoudens in Nederland aardgas. Het is de bedoeling dat dit verandert, om te beginnen met nieuwbouw. In het regeerakkoord staat dat ‘aan het eind van de kabinetsperiode nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden’. Ook de bestaande woningen zullen er aan moeten geloven. Want in 2050 zullen alle huizen van het gas af moeten zijn.”
Die boodschap heeft ook de consument bereikt. Wanneer we de consument die bezig is met de aanschaf van apparatuur vragen naar de huidige situatie, dan geeft bijna 55,8 procent aan een gaskookplaat te hebben en 37,8 procent een inductiekookplaat. Wanneer we vervolgens vragen welke keuze hij of zij nu maakt, dan geeft 14,7 procent aan te kiezen voor een gaskookplaat, terwijl 23,1 procent kiest voor inductie. In 2016 lag die verhouding nog beduidend anders: 12,7 procent koos voor gas en 14,2 procent voor inductie.

Meer apparaten
Een andere trend die zowel keukenspecialisten als consumenten benoemen, is de toename van het aantal apparaten in de keuken. De tijd dat we van de ‘standaard vijf apparaten in de keuken’ spreken, lijkt definitief achter ons te liggen. Een extra (stoom)oven, inbouw-koffiemachine, kokend-water-kraan of een wijnklimaatkast; de wens om op die manier meer mogelijk te maken in de keuken -en er dus ook meer van te genieten en profiteren- is voor bijna 50 procent van de ondervraagden een van de belangrijkste trends in de keuken van 2017.
Opvallend is het downdraft afzuigsysteem. Die wordt als product door ruim één op de tien ondervraagde consumenten ook als trend genoemd. De afzuiging die in de inductiekookplaat is verwerkt en zo de kookdampen naar beneden afzuigt, wordt door de consument gezien als een revolutionaire innovatie.

Nieuwe technieken
Ook de al eerder genoemde nieuwe kook- en bewaartechnieken worden gezien als belangrijke trend. Een ontwikkeling die we vooral vertaald zien in koel- en vriesapparatuur met verschillende temperatuur- en bewaarzones in één apparaat om de producten erin optimaal te koelen en houdbaar te houden. Veruit de grootste groep van de ondervraagden (46 procent) die koel- en/of vriesapparatuur heeft aangeschaft, zegt dat deze nieuwe technieken voornaamste aanleiding zijn om tot aankoop over te gaan. In veel gevallen heeft deze indeling in verschillende zones ook (gunstige) gevolgen voor de energieprestatie van het betreffende apparaat, zoals we hierboven al aangaven.
Over het algemeen kan gesteld worden dat juist de productgroepen waarin nieuwe technieken worden toegepast het goed doen. Naast de koel- en vriesapparaten zijn de kokend-water-kraan (inmiddels aangevuld met gekoeld en bruisend water) en de stoomoven hiervan sprekende voorbeelden. Deze producten vertonen ten opzichte van 2016 een verdere groei.

Kansen
Een les die de branche uit deze onderzoeksresultaten kan leren is dat consumenten continu op zoek zijn naar innovaties in keukenapparatuur. Of het nu gaat om de energieprestatie, nieuwe technieken die de mogelijkheden en het comfort van de keuken vergroten of het aantal apparaten in de keuken: voor een groeiend aantal consumenten wordt de keuken meer en meer een leefruimte waarin ze veel tijd doorbrengen. En in die ruimte mag het aan (gebruiks)gemak niet ontbreken, liefst op een zo verantwoordelijk mogelijke manier.
Met andere woorden: fabrikanten doen er goed aan hun R&D-afdeling te koesteren want de consument blijft graag bij de tijd; en is bereid daarin te investeren. Maar ook de keukenretail kan profiteren van deze trend. Door klanten te adviseren een stap verder te gaan als het gaat om het ‘apparatenarsenaal’ in hun keuken. Dus niet de ‘standaard vijf’, maar een mix van apparaten die de klant gelukkig maakt in zijn of haar keuken.
 
 
Delen
 
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Wordt duurzaamheid belangrijker voor uw bedrijf?