Branche was 'booming' in 2017
 
Woonpanels zijn tevreden
Naarmate het jaar 2017 vorderde, werden de ondernemers uit onze panels in de woon- en klusmarkt steeds enthousiaster. De Branchebarometer en de Omzetbarometers schoten omhoog. Maar wat de verwachting over de branche en de economie betreft beginnen zij toch wat onzeker te worden. Die beide barometers gaan in het najaar van 2017 iets dalen.
 
Branchebarometer 2017
Wanneer we kijken naar de Branchebarometer, die antwoord geeft op de vraag ‘Hoe beoordeelt u de situatie in uw branche?’ dan zien we dat deze in het voorjaar van dit jaar op 71,0 punten staat. Dat is al een mooi begin, wanneer we kijken naar de situatie in het voorjaar van 2013, toen deze barometer op 33,0 stond. Maar in de loop van 2017 blijkt deze barometer zelfs een stijgende lijn te laten zien, via 71,2 in de zomer naar maar liefst 76,8 in het najaar.

Ondernemingsbarometer
De Ondernemingsbarometer geeft over 2017 een wat minder duidelijk beeld, met name doordat de klusbedrijven in de zomer een wat mindere periode hadden. Daardoor daalde deze barometer van 73,4 in het voorjaar naar 69,3 in het najaar. Die lagere stand ontstond doordat de Ondernemingsbarometer van de klusbedrijven op 60,0 stond; en die van de keukenondernemers bijvoorbeeld op 78,5.

Omzetbarometer 2017
Ook over de omzet van hun bedrijf zijn de ondervraagde retailers en klusbedrijven bijzonder tevreden. Stond deze vier jaar geleden met 45,5 punten nog onder de veilige grens, begin dit jaar was de sart met 64,3 punten veel beter. Ook deze barometer bleef stijgen in de loop van 2017; via 68,2 in de zomer naar 76,7 punten in het najaar.

Verwachtingsbarometer 2017
Het gaat zo goed met de branche, dat de ondernemers binnen onze panels er bijna hoogtevrees van krijgen. Wat de verwachting voor de komende maanden worden de ondernemers namelijk wat onzeker. ‘Het kan toch niet lang zo erg goed gaan met onze branche?’ zullen zij denken. De Verwachtingsbarometer stond lang rond de 65 punten, om in het najaar op 60,9 uit te komen. In het jaar 2018 zal blijken, of deze verwachting werkelijkheid wordt of dat de woonbranche ‘booming’ blijft.

Derde kwartaal
Met een gemiddelde stijging van 12,7 procent is de omzet in het derde kwartaal geëxplodeerd voor de woonwinkel sector, bevestigt ook INretail. “Keukenverkopers konden zelfs een omzetstijging van 16,6 procent noteren en meubelzaken 15,3 procent. Woningtextielzaken 7,3 procent en slaapspeciaalzaken 9,2 procent. De woonbranche realiseert nu al 13 kwartalen op rij een omzetplus.” Opvallend is positieve omzetontwikkeling van 21,5 procent in het oosten van het land.

Meer informatie?
Sluit u dan net als uw collega’s aan bij ons panel, door u aan te melden via www.qudata.nl. Dat is voor ons, maar vooral ook voor uzelf van groot belang. Het kost u slechts twee minuten per maand. In ruil voor uw medewerking stellen we de complete onderzoeksresultaten aan u beschikbaar.
 
 
Delen
 
Categorie: Economie
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google