Digitaal aanleverenDe uitgaven van Qumedia worden geheel digitaal vervaardigd. Advertenties kunnen dan ook alleen digitaal als Certified PDF in CMYK worden aangeleverd. Bestanden tot 10 MB kunnen gemaild worden naar studio@qumedia.nl. Bestanden groter dan 10 MB kunt u versturen via WeTransfer naar hetzelfde e-mailadres.


Wat moet u aanleveren

Advertenties:


Formaten Magazine (KIM•, STS•, KWM• & ZVM•):

2/1 pagina (spread): aanleveren als 2 losse 1/1 paginas

1/1 pagina: 240x340mm (BxH) met 4mm extra afloop rondom

1/2 pagina (liggend): 220x155mm (BxH)

1/2 pagina (staand): 105x320mm (BxH)

1/4 pagina: 105x155mm (BxH)


Formaten Krant (KlusPro):

1/1 pagina: 297x420mm (BxH) met 4mm extra afloop rondom

1/2 pagina: 262x182,5mm (BxH)

1/4 pagina: 129x182,5mm (BxH)

 
 
Hoe banners aan te leveren

Banners dient u aan te leveren als (animated) GIF of JPG bestand. 

Vermeld daarbij altijd naar welk adres de banner moet doorlinken 

indien deze geactiveerd wordt. 

 
Welke media kunt u aanleveren?
 U kunt uw materiaal aan ons mailen (zie hierboven), maar u mag ook aanleveren op een cd-rom of dvd en zelfs op een USB-stick. Gebruikt u daarbij wel de juiste codering!
 
 
 
 
Vertaal via Google